Kontaktai

Christmas 2 Business paroda-konferencija:
Rugsėjo 14 d. 11-19 val.
Rugsėjo 15 d. 11-17 val.

Kontaktų vakarėlis „Kitokiu kampu“:
Rugsėjo 14 d. 20 val.

+370 630 84949 | labas@christmas2business.eu

 

VERSLO DOVANA 2017

Geriausios verslo dovanos rinkimai

Apie konkursą „Verslo dovana 2017“

Kviečiame visas įmones ir pavienius asmenis, kurie praėjusiais ir šiais metais išreiškėte savo dėkingumą partneriams, klientams ar darbuotojams verslo dovanomis, dalyvauti geriausios verslo dovanos konkurse!

Visi žinome, kad kuriant dovaną svarbiausia yra koncepcija, žinutė. Tad net jeigu tai buvo kava ar šokoladas, kalendorius ar skėtis, mes tikime, jog jas lydėjo MINTIS ar įdomi pakuotė. O gal tai buvo įdomi veikla, paslauga ar tiesiog netikėta staigmena? Aplikuokite ir parodykite, kaip Lietuvos verslas moki sveikinti, dėkoti bei nuoširdžiai rodyti dėmesį.

Visas sąlygas ir taisykles rasite žemiau.

Laimėtoją rinks vertinimo komisija, taip pat visi naujienų portalo Alfa.lt skaitytojai.

Jūsų koncepcijų laukiame iki 2017-08-18. 
Alfa.lt portale balsavimas prasidės ir truks nuo 08-23 iki 09-14.

KONKURSO TIKSLAS

Konkurso tikslas – ugdyti verslo dovanų prasmės suvokimą, formuoti kokybišką verslo kultūrą Lietuvoje, skatinti įmonių atsakingumą, kūrybiškumą ir konkurencingumą.

Šių tikslų organizatorius siekia vertindamas ir apdovanodamas geriausius verslo dovanų kūrėjus bei organizuodamas parodą-konferenciją „Christmas 2 Business“.

KONKURSO DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti visi dovanojantys ir kuriantys verslo dovanas: tiek dovanų versle dirbantys subjektai, tiek dovanas savo partneriams ar klientams dovanojusios įmonės ar pavieniai asmenys.

KONKURSO KATEGORIJOS

  1. Geriausia verslo dovana
  2. Geriausia kalėdinė verslo dovana
  3. Originaliausia verslo dovana
  4. Kūrybingiausia verslo dovana
  5. Daugiausia publikos simpatijų surinkusi verslo dovana

KONKURSO DATOS

  1. Konkurso dalyvių verslo dovanų koncepcijų pateikimas ir pristatymas vyksta iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 18:00 val.
  2. Dalyvių sąrašai skelbiami 2017 m. rugpjūčio 23 d. www.alfa.lt portale.
  3. Balsavimas vyks nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. 23 d. iki rugsėjo mėn. 14 d. 15:00 val.
  4. Verslo dovanos konkurso finalas ir laimėtojų paskelbimas įvyks 2017 m. rugsėjo mėn. 14 d. parodos „Christmas 2 Business“ kontaktų vakaro metu “Kitokiu kampu”, LOFTAS, Vilnius.

Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Konkursas “Verslo dovana 2017 ” yra lydimas parodos-konferencijos „Christmas 2 Business“, kurią organizuoja MB “Sezono ritmu”, Įm. kodas 304344884, el. paštas info@c2b.lt.

1.2. Konkurse gali dalyvauti visi dovanojantys ir kuriantys verslo dovanas: tiek dovanų versle dirbantys subjektai, tiek dovanas savo partneriams ar klientams dovanojusios įmonės ar pavieniai asmenys.

1.3. Visi duomenys, susiję su konkurso dalyviais bus nurodyti oficialioje parodos „Christmas 2 Business“ parodos svetainėje www.christmas2business.eu bei portale www.alfa.lt.

1.4. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkursinius darbus naudoti švietimo, rinkodaros/reklamos tikslais, publikuoti kituose kanaluose.

2. KONKURSINIAI DARBAI IR KONKURSO KATEGORIJOS

2.1. Konkursui pristatyta verslo dovana prilyginama vienam konkursiniam darbui.

2.2. Visi konkurse pristatomi konkursiniai darbai dalyvauja visose šiose konkurso kategorijose:

2.2.1. Geriausia verslo dovana – konkursinis darbas atitinkantis šiuos kriterijus: kokybė, perteikta žinutė, koncepcijos originalumas, asmeniškumas, kūrybingumas.

2.2.2. Geriausia kalėdinė verslo dovana – konkursinis darbas atitinkantis šiuos kriterijus: kalėdinė tematika, kokybė, perteikta žinutė, koncepcijos originalumas, asmeniškumas, kūrybingumas.

2.2.3. Originaliausia verslo dovana – konkursinis darbas pasižymintis originaliu koncepcijos sprendimu.

2.2.4. Kūrybiškiausia verslo dovana – konkursinis darbas pasižymintis kūrybingu koncepcijos sprendimu.

2.2.5. Daugiausia publikos simpatijų surinkusi verslo dovana – konkursinis darbas surinkęs daugiausia balsų portale www.alfa.lt

3. KONKURSINIŲ DARBŲ PATEIKIMAS

3.1. Dalyvis konkurso organizatoriui pateikęs konkursinius darbus vertinimui, patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis yra susipažinęs ir jo veiksmai šiame konkurse nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

3.2. Konkursinių darbų pateikimo galutinė data: 2017 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 18:00 val. Darbai dėl jokių priežasčių negali būti atsiimti po šios datos. Dalyviui pateikus darbus vertinti, šių darbų negalima atsiimti pasibaigus konkursinių darbų pateikimui.

3.3. Organizatorius, peržiūrėjęs, at konkursiniai darbai neprieštarauja taisyklėms, perduoda dalyvių pateiktą medžiagą portalui alfa.lt.

3.4. Dalyvių sąrašai skelbiami ir balsavimo pradžia 2017 m. rugpjūčio 23 d. www.alfa.lt portale.

3.5. Balsavimas vyks nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. 23 d. iki rugsėjo mėn. 14 d. 15:00 val.

3.6. Dalyvis visiškai atsako už pateiktų konkursinių darbų aprašus ir pateiktų duomenų teisingumą. Konkurso organizatoriai neatsako už pateikimo metu padarytų klaidų sukeltas pasekmes. Neteisingų ar netikslių duomenų pateikimas yra paties dalyvio atsakomybė.

3.7. Jei keli konkurso dalyviai pateikia tokį patį konkursinį darbą, sprendimas, kuris vienas iš šių dalyvių dalyvauja, priimamas šių dalyvių susitarimo būdu.

3.8. Konkursiniai darbai negali būti pateikti be šių darbų autorinių turtinių ir/ar neturtinių teisių turėtojo/savininko sutikimo.

3.9. Dalyvis atsako už pateiktų darbų galimus autorinių turtinių ir/ar neturtinių teisių pažeidimus. Konkurso organizatorius neatsako už jokią dalyvių pateiktą informaciją.

3.10. Konkurso organizatoriai gali atsisakyti priimti konkursinius darbus vertinimui, kuriuose skelbiama informacija žeminanti žmogaus orumą, diskriminuojanti ar skatinanti diskriminuoti dėl rasės, lyties, seksualinės orientacijos ar etninės kilmės, tautybės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus, taip pat juose neturi būti įžeidžiami religiniai jausmai ar politiniai įsitikinimai, skatinamas sveikatai ar saugai pavojingas elgesys, taip pat aplinkos apsaugai ypač žalingas elgesys.

4. TECHNINIAI DARBŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

4.1. Norint dalyvauti konkurse, konkurso organizatoriams darbai pateikiami naudojantis darbų įkėlimo sistema oficialioje Christmas 2 Business interneto svetainėje.

4.2. Kiekvienas darbas pateikiamas atskirai internetu, užpildžius visus privalomus anketos laukus:

4.2.1. konkurso dalyvio pavadinimas (iki 50 simbolių)

4.2.2. verslo dovanos pavadinimas (iki 100 simbolių)

4.2.3. konkursinio darbo trumpas aprašymas: verslo dovanos koncepcijos aprašymas (iki 400 simbolių)

4.3. Kiekvienas pateikiamas darbas turi turėti vieną pagrindinį, labiausiai darbą atspindintį vaizdą. Jis turi būti JPG formate, spalvos RGB, rekomenduojamas paveikslėlio dydis 1600×1200 px. (t.y. maksimalus dydis. Paveikslėlis gali būti siauresnis ar trumpesnis). Šis pagrindinis vaizdas bus naudojamas komisijos kaip pirmas žvilgsnis į pristatomą darbą, taip pat bus naudojamas viešinant ir pristatant laimėtojus.

4.4. Papildomi vaizdai (maks 5). Formatai: JPG (paveikslėlis). Vaizdo įrašo galimi formatai: MOV, MPEG4, MP4, MP3, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP. Visi failai turi būti ne ilgesni nei 3 minutės.

4.5. Maksimalus bendras failų dydis 20 MB. Esant didesniam failų dydžiui, visi failai suzipuoti siunčiami per WeTransfer platformą komentare parašius konkurso dalyvio pavadinimą.

5. VERTINIMO KOMISIJA

5.1. Visi dalyvių pateikti darbai, registruoti konkurse, vertinami Vertinimo komisijos, kurią paskiria konkurso organizatorius.

5.2. Vertinimo komisijos narys, sutikęs būti Vertinimo komisijoje, pareiškia, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti.

5.3. Vertinimo komisija sudaryta iš 7 narių, kurie gali būti pavieniai asmenys arba įmonių atstovai. Vertinimo komisijos nariai paskelbiami 2017 m. rugpjūčio mėn. 1 d. oficialioje konkurso organizatoriaus svetainėje www.christmas2business.lt bei portale www.alfa.lt.

5.4.Vertinimo komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kurį renka konkurso organizatorius.

5.5. Vertinimo komisijos pirmininkas turi du balsus ir priima galutinį sprendimą konkursinių darbų vertinimo procese, jeigu po vertinimo balsų susumavimo yra vienodą balsų skaičių turintys dalyviai.

5.6. Vertinimo komisijos narys negali vertinti darbų, kuriuos pateikė darbo santykiais ar giminystės ryšiais susijęs asmuo.

6. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

6.1. Konkursinių darbų vertinimo metu, kuris vyksta nuotoliniu būdu, kiekvienas vertinimo komisijos narys gauna konkurse dalyvaujančių darbų sąrašą ir tikslius vertinimo kriterijus.

6.2. Vertinimo komisijos nariai išrenka kiekvienoje kategorijoje labiausiai šių kategorijų kriterijus atitinkančius konkursinius darbus.

6.3 Daugiausia vertinimo komisijos balsų surinkęs konkursinis darbas savo kategorijoje pripažįstamas laimėtoju. Vienodą balsų skaičių surinkę konkursiniai darbai skelbiami savo kategorijoje laimėtoju sumuojant www.alfa.lt portale vykstančio balsavimo surinktus balsus.

6.4. Konkurso kategorijos „Daugiausia publikos simpatijų surinkusi verslo dovana“ laimėtoją renka portalo www.alfa.lt skaitytojai. Konkurso dabas, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų, skelbiamas laimėtoju.

6.5 Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai. Konkurso darbų vertinimo ir apdovanojimo protokolas pasirašomas vertinimo komisijos pirmininko ir įteikiamas festivalio organizatoriams.

6.6. Verslo dovanos konkurso finalas ir laimėtojų paskelbimas bei apdovanojimas prizais įvyks 2017 m. rugsėjo mėn. 14 d. parodos „Christmas 2 Business“ kontaktų vakaro “Kitokiu kampu”, LOFTAS, Vilnius.

Nori dalyvauti?

Užpildyk šią formą:Verslo dovanos koncepcijos aprašymas (iki 400 simbolių):
- kokios dovanos buvo ieškoma, kam ji turėjo būti įteikta
- kodėl nuspręsta pasirinkti būtent šią dovaną, įpakavimą ir pan.
- koks palinkėjimas ar kokia žinutė ėjo drauge su dovana?

Kiti laukai skirti vaizdinei medžiagai:

Kiekvienas pateikiamas darbas turi turėti vieną pagrindinį, labiausiai darbą atspindintį vaizdą. Jis turi būti JPG formate, spalvos RGB, rekomenduojamas paveikslėlio dydis 1600x1200 px. (t.y. maksimalus dydis. Paveikslėlis gali būti siauresnis ar trumpesnis). Šis pagrindinis vaizdas bus naudojamas komisijos kaip pirmas žvilgsnis į pristatomą darbą, taip pat bus naudojamas viešinant ir pristatant laimėtojus.

Papildomi vaizdai (maks 3). Formatai: JPG (paveikslėlis). Vaizdo įrašo galimi formatai: MOV, MPEG4, MP4, MP3, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP. Visi failai turi būti ne ilgesni nei 3 minutės.
Maksimalus bendras failų dydis 20 MB. Esant didesniam failų dydžiui, visi failai suzipuoti siunčiami per WeTransfer platformą komentare parašius konkurso dalyvio pavadinimą.